Friday, May 12, 2017

היכון לקראת אלוהיך, ישראל! 1111

החול תכלת כי לזמן תכלית, היא פתיל תכלת  זיכרון למעשה בראשית
 כחול הים נביא ליהוה 119  
-

היכון לקראת אלוהיך, ישראל!
המסובב שלא מסתובב, רוקם כל עלילות ההוויה, חי בקרבך. סב את חייך.

   838 מספרים מספריו הם אצבעותיו אֶת-הַיָּם וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-בָּם כי אש יצא מחשבון וכתבתי, הנה אמת נכון הדבר
His Fingers are Digits Are Numbers


זה אינו סוד ולא מיסטיקה. זו אמת קרובה אליך מאד, קרוב מבפנים, פנים אל פנים.
אמת שעליך לומר אותה לעצמך, עדות לאל חי! לומר "יהוה בי. בי יהוה! יהוה הוא בוראי, ואני כהשתקפות בראי, צלם מחשבותיו." כאן ועכשיו. יהודי יקר, חיש בא הקץ ושובך אל אפר. חייך, אם לא עדות הן למעשה יה, מה תכליתם?
תופעת 11:11 בעולם וצירופי מקרים סביב המספר 11 הם אות ומופת לביאת המשיח הוא משיח בן דוד הנביא אשר שלחו יהוה 939  
ראשית תחלת הקץ החלה ב911 , 
אבדה האמונה, ויבכו בכי גדול, דמעה, נביא ליהוה, המלך דויד, צבא יהוה 119וגאלתי אתכם 911

הקץ בא אל העולם. אחרית הימים הרי ישנם. אץ לו אץ לו חול הזמן. אם אתה חי פה וקיים בשר ודם, שבור נפש ונכרת מן העולם, קורא אני אליך תיגר, זעק אל יהוה לומר " קום, התנער משינתך, אתה חולם לנו חלום בלהות! עולם בו כאילו אתה אי!"  בשר בלי בשורת הללויה מקרב לב מתיך עדות היא לא כשרה. בשורת איוב היא קורבן ללא טעם, ללא תכלית. 
"התגלה בקרבי,  התגלה מסביבי!" הנגלות לנו ולבנינו עד עולם. הנה סימן. 
התיצבו וראו את ישועת יהוה 1939
צירוף מקרים אינו קרי! אין בבריאה כולה יד המקרה, כול כולה מעושה בהשגחה, בין בינה מבראשית, בעל תכלית ולבסוף לקח ומוסר השכל לטוב ראי. אני אדמוני. השכל צירופי מקרים ותשכיל, תלמד את סיפורי, סיפור בן דוד על אבן הספיר, 
הספיר שבראש כתר המלכות.
המלך הוא המלך כאשר יודע הוא סיפור- עמו מספר סיפור וספר
מספר אחד, יהוה אחד,  אחד אחד, 11,  ואחד לידו סביבו ובקרבו,  1משמאלו, 1מימינו, הקטן- להאמין ביהיה, בקול יהוה, יהוה יחלץ, הקטן  164 הנעשה לאלוף עולם!
אחד פעמיים כי טוב 11 יהוה יהוה 1111 דברי יהוה אל 838
   וַאֲנִי, בְּתֻמִּי אֵלֵךְ;    פְּדֵנִי וְחָנֵּנִי. (תהילים, כו,יא)
 זה אתה הוא, היהודי, אך זה אני הוא, המשיח. המלך דויד!

.   כִּי-לְעוֹלָם לֹא-יִמּוֹט;    לְזֵכֶר עוֹלָם, יִהְיֶה צַדִּיק. (תהילים, קיב,ו)
 מלא jmr a light  עד ירח
 

  Link to The

The Gematria Code In The Hebrew Bible Revealing The Indentity of The Messiah 
One can download the document at this link:

http://www.11-11.tv/archive/viewtopic.php?t=14038&start=0


We all need One God,
with One Name,
and One Torah.

The God of Art
And His Torah
as taught
by jmr a light.

Art for Art's Sake!

is becoming
_________________
A Catastrophic Tragedy. Maybe Not!

29283812363938/11=2662164760358

Jonathan Michael Robbins

= 939=

יונתן מיכאל רבינס

No comments:

Post a Comment