Saturday, August 26, 2017

היהודים עובדי אלילים-בעלים, מי בזדון, מי בשגגה, אין עוד כתינוק שנשבה 1111


 וקראת אתכם הרעה באחרית הימים
מעולם לא היה מצבו של עם ישראל גרוע מהיום!  השואה הרוחנית במדינת היהודים בעקבות תורות כזב, גרועה מאשר התחוללה ליהודים באירופה.

הִנֵּה אַתֶּם בֹּטְחִים לָכֶם, עַל-דִּבְרֵי הַשָּׁקֶר--לְבִלְתִּי, הוֹעִיל.

יְהִי-אַחֲרִיתוֹ לְהַכְרִית;    בְּדוֹר אַחֵר, יִמַּח שְׁמָם

 א האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי ב יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב ג כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו ד הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא ה שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל ו ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך ז זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך ח בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל ט כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו י ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו יא כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו יב יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר יג ירכבהו על במותי [במתי] ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור יד חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר טו וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו טז יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו יז יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם יח צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך יט וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו כ ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם כא הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם כב כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים כג אספה עלימו רעות חצי אכלה בם כד מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר כה מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה כו אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם כז לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידינו רמה ולא יהוה פעל כל זאת כח כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה כט לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם ל איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם לא כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים לב כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו לג חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר לד הלא הוא כמס עמדי חתם באוצרתי לה לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו לו כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב לז ואמר אי אלהימו צור חסיו בו לח אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה לט ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל מ כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם מא אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם מב אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב מג הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו 
   כי ידעתי, אחרי מותי כי-השחת תשחתון, וסרתם מן-הדרך, אשר צויתי אתכם; וקראת אתכם הרעה, באחרית הימים--כי-תעשו את-הרע בעיני יהוה, להכעיסו במעשה ידיכם.

כל היהודים, מי בזדון ומי בשגגה, הכל עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים ועובדי הבעלים, באשר הם שם, לעבדם!
הנני מקיים את מצוות
:
 "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא."

דרשו משפט "אדוננו רבנו ומורנו"
  "כבוד קדושת..."
"  "החכם"
 "הגאון",
"צדיק יסוד עולם"
   "הרב הקדוש" ? "והאיש משה ענו מאד"...הם כיורקים בפניו.
.....כל הרבנים היו ליודעי "סתרי" תורה אך אינם יודעים קרוא וכתוב בכל הנוגע לתנ"ך. "והיה לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אתו אל יודע הספר [ספר] לאמר קרא נא זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא:"
הספר החתום הוא התנ"ך. מי שלא מבין את התנ"ך לא מבין את המציאות - סוף פסוק- ומר גורלו באשר הוא, מכל גוי ומכל ממלכות תבל. הסיפור של בני ישראל מאז יציאת מצרים ועד הלום, ולמה גורלם עד הלום היה מר כל כך לסירוגין, מאז ימי השופטים, הינו סיפור האנושות כולה ומדוע הכחדה המונית היא על הפרק כנחלת הכלל.

יהודים שלא יודעים לקרוא תנ"ך ולא מבינים את  המשתמע מהפשט,לא יודעים לקחת "לקח" וללמוד "מוסר השכל" שהרי לגבי המשיח כתוב "הנה ישכיל עבדי..." ישכיל מה? השכלה גבוהה באוניברסיטה? או אולי ישכיל בין פסוקי התנ"ך והסיפורים הנפרשים ברצף ה929 פרקים, למציאות המתרחשת מאז שהציונות נולדה ועד היום, 72 שנה אחרי השואה שעוד לא הסתיימה שהרי אין כדוגמאת השואה הרוחנית המתרחשת היום בישראל, מעז ומעולם. אבדו, אבדו כולם. מי בזדון ומי בשגגה, אין צדיק אחד מלבדי, ואני כבר לא יהודי, אני ישראלי מוסלמי. 

מי שלא מבין את תכלית הסיפורים, כרציפים של עלילה, בור שכזה לא מבין את המציאות בה הוא נמצא, כיהודי דובר עברית בארץ ישראל, היא כנען, וזה אסון שהרי עבור מי שלא יודע בזדון ובשגגה לקיים בארץ תורת יהוה, הארץ אוכלת
אותו בלי מלח, כי אישה או איש שכזה הוא חסר טעם ותכלית.
 הרבנים והמורים והמנהיגים כולם כאחד, מוליכים את עם ישראל לחורבן בעושיהם את עצמם לאלילים ובעלים שיש לכבדם בשררה, ולעבוד אותם באמונה עיוורת ונאמנות ללא תנאי, גם כאשר אילו עושים לעצמם הון מללמד הבלים חסרי תועלת אשר לא משפרים את מצבם הנפשי וגורלם הרוחני של המאמינים בהם. הכל שקר וכזב. הם לא יודעים להבחין בין העיקר לטפל בהלכה, מוקירים את התלמוד על התנ"ך וכל תורתם...   מצות אנשים מלמדה ....   ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר...

עומד להתהוות מעשה יהוה, אסון אחרי אסון לארצות הברית ומדינת היהודים בסכנת הכחדה.


כִּי-לְעוֹלָם לֹא-יִמּוֹט;    לְזֵכֶר עוֹלָם, יִהְיֶה צַדִּיק.

אני דוד, דוד המלך. 

שפוט אותי אלהי, כבר ידי שפוט אותי, ומיד!

 יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי כב כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי כג כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני כד ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני כה וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו
אני התקווה לברית חדשה.  

קוֹל צֹפַיִךְ נָשְׂאוּ קוֹל, יַחְדָּו יְרַנֵּנוּ  כִּי עַיִן בְּעַיִן יִרְאוּ, בְּשׁוּב יְהוָה צִיּוֹן.

No comments:

Post a Comment